Fiscale positie.

ANBIDe beheerstichting is door de fiscus aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit betekent onder meer dat donaties die de stichting verstrekt, vrijgesteld zijn van schenkingsbelasting.
Het fiscale nummer van de stichting is 0060.79.398

Jaarverslag.

Het jaarrekening bestaat uit een overzicht van de in het jaar ontvangen aanvragen en de daarop genomen beslissingen, alsmede uit het financieel overzicht over dat jaar.

Doelstelling- en beleidsplan.

Het bestuur een  doelstelling- en beleidsplan vastgesteld.

 

 

 

 

Jaarverslag

 

 

© 2024