Downloads

 
 
 
 

Hoe kan een aanvraag worden ingediend?

U kunt het hele jaar door Uw aanvraag indienen. Ons bestuur vergadert drie keer per jaar en wel in de maanden maart, juni en november, zie de pagina: Aanvraag. Bij het indienen van Uw aanvraag dient U hiermee rekening te houden. Aanvragen moeten ten minste 4 weken vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk en via e-mail bij de beheerstichting Loswal “De Bonnen” worden ingediend. Op deze website treft U een aanvraagformulier aan, alleen aanvragen met het digitaal ingevulde aanvraagformulier versie juni 2016 worden in behandeling genomen. Zie ook de aandachtspunten in grijze kaders op het formulier!

 

Meer>>>>>

 

 

© 2024