Bestuur.

In het bestuur bestaat uit de onderstaande personen:

  • dhr. T.A.M. Duijvestijn, voorzitter;
  • mw. B.J.P.M. Zwinkels, lid;
  • mw. J.C. Vreugdenhil, lid;
  • dhr. A.L.J. van der Knaap, lid;
  • dhr. M. Buitelaar, lid;
  • dhr. P.A.J. Steyn, secretaris-penningmeester.

De leden van het bestuur ontvangen geen bestuursvergoeding, doch een onkostenvergoeding van 1500,-- euro per jaar. De voorzitter en secretaris – penningmeester ontvangen een vergoeding voor de  verrichte werkzaamheden.


Adres.

Beheerstichting Loswal “De Bonnen”,
Postbus 9,
2290 AA Wateringen.
Telefoon: 06-57621054
E-mail: info@loswaldebonnen.nl

 

 

 

© 2024