Bestuur.

In het bestuur hebben de volgende personen zitting genomen:

  • T.A.M. Duijvestijn, voorzitter;
  • Mr. drs. B.J.P.M. Zwinkels, lid;
  • A.L.J. van der Knaap, lid;
  • M. Buitelaar, lid;
  • P.A.J. Steyn, secretaris-penningmeester.

De leden van het bestuur ontvangen geen bestuursvergoeding, doch een onkostenvergoeding van 1500,-- euro per jaar. De secretaris – penningmeester ontvangt een vergoeding voor de door hem verrichte werkzaamheden.


Adres.

Beheerstichting Loswal “De Bonnen”,
Postbus 9,
2290 AA Wateringen.
Telefoon: 06-57621054
E-mail: info@loswaldebonnen.nl

 

 

 

© 2023