De beheerstichting Loswal “De Bonnen”

ANBIDe beheerstichting Loswal “De Bonnen” heeft ten doel de bevordering van innovatie in- en ontwikkeling van de tuinbouw onder glas.
Zij verleent financiële steun aan projecten die hierop betrekking hebben, alsmede aan projecten die de kwaliteit van de samenleving bevorderen. Het werkgebied van onze stichting omvat de streek het Westland en de deelgemeente Hoek van Holland.

Op de groene balk hierboven kunt U steeds het onderwerp aanklikken waarover U informatie zoekt. Onder links vindt U adressen van en links naar andere fondsen die voor projecten in bovengenoemde gebieden interessant kunnen zijn. Voor de verantwoording m.b.t. het gevoerde beleid van de stichting, zie de pagina Doelstelling op deze website.

Wie zijn wij.

De stichting was aanvankelijk bekend als Stichting Verwerken Tuinafval Westland. Zij heeft het toenmalige composteringsbedrijf Zuid-Holland te Hoek van Holland opgericht. Dat bedrijf heeft zij vanaf Juli 1986 tot 1 oktober 2001 geëxploiteerd. Door verkoop van het composteringsbedrijf en voortzetting van de exploitatie door Transportbedrijf Van Vliet B.V.  te Wateringen heeft zij haar oorspronkelijke doelstelling verwezenlijkt. Met ingang van 1 januari 2006 heeft zij haar naam gewijzigd in de huidige en heeft zij haar doelstelling aangepast.

De beheerstichting maakt het mogelijk dat tal van initiatieven op een breed maatschappelijk terrein, onder zekere voorwaarden aanvullende financiële armslag krijgen. Door financiële bijdragen kunnen initiatieven worden gerealiseerd. Ook kan, met middelen van de stichting, nieuw leven worden geblazen in door geldgebrek stagnerende initiatieven. Zo helpt de beheerstichting Loswal “De Bonnen” plannen te verwezenlijken door middel van financiële bijdragen

Werkgebied.

Het werkgebied van de beheerstichting Loswal “De Bonnen” omvat gemeente Westland, Midden-Delfland en de deelgemeente Hoek van Holland. Dat betekent dat uitsluitend projecten worden gesteund die plaatsvinden in of voortkomen uit de genoemde gemeenten.

Correspondentieadres:
Postbus 9
2290 AA Wateringen

 

K.v.K. Haaglanden: S 14 55 51
Telefoon: 06-57621054
E-mail: info@loswaldebonnen.nl

Bankrelatie: ABN AMRO.
Rekening no.: NL68 ABNA 0810 527 55

© 2019