De beheerstichting Loswal “De Bonnen”

ANBIDe doelstelling van beheerstichting Loswal “De Bonnen” is het financieel ondersteunen van initiatieven en projecten van stichtingen, verenigingen in de samenleving. De beheerstichting verleent daarnaast financiële steun aan projecten met het doel de ontwikkeling van de glastuinbouw. Het werkgebied van de stichting is het Westland, Midden-Delfland  en Hoek van Holland.
   

In het menu hierboven kunt u het onderwerp aanklikken waarover u informatie zoekt. Onder links vindt U adressen van en links naar andere fondsen die voor projecten in bovengenoemde gebieden interessant kunnen zijn. Voor de verantwoording m.b.t. het gevoerde beleid van de stichting, zie de pagina Doelstelling op deze website.

Wie zijn wij.

De stichting was aanvankelijk bekend als Stichting Verwerken Tuinafval Westland. Zij heeft het toenmalige composteringsbedrijf Zuid-Holland te Hoek van Holland opgericht. Dat bedrijf heeft zij vanaf Juli 1986 tot 1 oktober 2001 geëxploiteerd. Door verkoop van het composteringsbedrijf en voortzetting van de exploitatie door Transportbedrijf Van Vliet B.V.  te Wateringen heeft zij haar oorspronkelijke doelstelling verwezenlijkt. Met ingang van 1 januari 2006 heeft zij haar naam gewijzigd in de huidige en heeft zij haar doelstelling aangepast.

De beheerstichting maakt het mogelijk dat tal van initiatieven op een breed maatschappelijk terrein, onder zekere voorwaarden aanvullende financiële armslag krijgen. Door financiële bijdragen kunnen initiatieven worden gerealiseerd. Ook kan, met middelen van de stichting, nieuw leven worden geblazen in door geldgebrek stagnerende initiatieven. Zo helpt de beheerstichting Loswal “De Bonnen” plannen te verwezenlijken door middel van financiële bijdragen.
          

Werkgebied.

Het werkgebied van de beheerstichting Loswal “De Bonnen” omvat gemeente Westland, Midden-Delfland en de deelgemeente Hoek van Holland. Dat betekent dat uitsluitend projecten worden gesteund die plaatsvinden in of voortkomen uit de genoemde gemeenten.

Correspondentieadres:
Postbus 9
2290 AA Wateringen

 

KvK Haaglanden: 41145551
Telefoon: 06-57621054
E-mail: info@loswaldebonnen.nl

Bankrelatie: ABN AMRO.
Rekening no.: NL68 ABNA 0810 527 55

© 2024