Aanvraag.

Hoe kan een aanvraag worden ingediend?

U kunt het hele jaar door Uw aanvraag indienen. Ons bestuur vergadert in beginsel drie maal per jaar, de data zijn: 

(29 november is verplaats naar) 8 december 2017 | 28 maart 2018 | 27 juni 2018 | 28 november 2018.

Bij het indienen van Uw aanvraag dient U hiermee rekening te houden. Aanvragen moeten ten minste 4 weken vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk en via e-mail bij de beheerstichting Loswal “De Bonnen” worden ingediend. Op deze website treft U een aanvraagformulier aan, alleen aanvragen met het digitaal ingevulde aanvraagformulier versie juni 2016 worden in behandeling genomen. Zie ook de aandachtspunten en in grijze kaders.

Een aanvraag bestaat uit:

 • volledige  projectomschrijving;
 • gespecificeerde begroting en dekkingsplan;
 • overzicht van de andere instellingen waar ook een aanvraag is ingediend voor het project;
 • motivatie waarom het project niet (volledig) uit eigen middelen betaald kan worden;
 • meest recente jaarrekening(balans en exploitatierekening);
 • meest recent jaarverslag en algemeen informatie over Uw organisatie;
 • kopie van statuten;
 • de naam van de contactpersoon met het telefoonnummer waar deze overdag te bereiken is.

De behandeling van Uw aanvraag.

Na ontvangst van Uw aanvraag sturen wij U een ontvangstbevestiging. Indien aanvullende informatie nodig is, zullen wij U hierom verzoeken. Nadat alle informatie compleet is, nemen wij Uw aanvraag in behandeling. Binnen 10 dagen nà de datum waarop de bestuursvergadering is gehouden krijgt U uitsluitsel. De beslissing van het bestuur van de beheerstichting Loswal “De Bonnen” is bindend. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Aanvragen dienen te worden gericht aan:

Beheerstichting Loswal “De Bonnen”,
Postbus 9,
2290 AA Wateringen.
info@loswaldebonnen.nl

Waarom de beheerstichting Loswal “De Bonnen” Uw verzoek afwijst.

De beheerstichting Loswal “De Bonnen” verleent in principe geen steun aan:

 • instellingen en projecten met een uitgesproken commerciële, politieke of religieuze doelstelling;
 • projecten die buiten de regio plaatsvinden of primair gericht zijn op een doelgroep buiten de regio;
 • projecten die reeds een aanvang hebben genomen;
 • instellingen, die een aanvraag indienen ter dekking van exploitatiekosten of overheadkosten;
 • instellingen die een niet-projectgebonden aanvraag indienen;
 • instellingen die over voldoende eigen vermogen beschikken om een projectzelf te kunnen financieren;
 • instellingen buiten de regio Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland;
 • institutionele particuliere vermogensfondsen;
 • overheden, overheidsinstellingen of structureel geheel of vrijwel geheel door een overheid gesubsidieerde instelling. (Aan deze instellingen kan in zeer beperkte mate steun worden verleend, mits het project past binnen het donatie-beleid);
 • projecten die betrekking hebben op sportactiviteiten;
 • projecten die betrekking hebben op regulier onderwijs.

 

Aanvraag formulier

 

 

© 2018