Aanvraag.

Hoe kan een aanvraag worden ingediend?

U kunt het hele jaar door Uw aanvraag indienen. Het bestuur vergadert drie keer per jaar, de data zijn: 

Vergadering 28 maart 2018 (aanvraag indienen voor 1 maart 2018)

Vergadering 27 juni 2018 (aanvraag indienen voor 1 juni 2018)

Vergadering 4 december 2018 (aanvraag indienen voor 1 november 2018)

Bij het indienen van Uw aanvraag dient U hiermee rekening te houden. Aanvragen moeten 4 weken vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk en via e-mail bij de beheerstichting Loswal “De Bonnen” worden ingediend. Op deze website treft U op de pagina downloads een aanvraagformulier aan, alleen aanvragen met het ingevulde aanvraagformulier versie juni 2016 worden in behandeling genomen. Zie ook de aandachtspunten en in grijze kaders op het formulier. M.b.t. uw aanvraag en communicatie met Loswal "De Bonnen" is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing, zie het AVG dossier op de pagina downloads.

Een aanvraag bestaat uit:

 • volledige  projectomschrijving;
 • gespecificeerde begroting en dekkingsplan;
 • overzicht van de andere instellingen waar ook een aanvraag is ingediend voor het project;
 • motivatie waarom het project niet (volledig) uit eigen middelen betaald kan worden;
 • meest recente jaarrekening(balans en exploitatierekening);
 • meest recent jaarverslag en algemeen informatie over Uw organisatie;
 • kopie van statuten;
 • de naam van de contactpersoon met het telefoonnummer waar deze overdag te bereiken is.

De behandeling van Uw aanvraag.

Na ontvangst van Uw aanvraag sturen wij U een ontvangstbevestiging. Indien aanvullende informatie nodig is, zullen wij U hierom verzoeken. Nadat alle informatie compleet is, nemen wij Uw aanvraag in behandeling. Binnen 10 dagen nà de datum waarop de bestuursvergadering is gehouden krijgt U uitsluitsel. De beslissing van het bestuur van de beheerstichting Loswal “De Bonnen” is bindend. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Aanvragen dienen te worden gericht aan:

Beheerstichting Loswal “De Bonnen”,
Postbus 9,
2290 AA Wateringen.
info@loswaldebonnen.nl

Waarom de beheerstichting Loswal “De Bonnen” Uw verzoek afwijst.

De beheerstichting Loswal “De Bonnen” verleent geen steun aan:

 • projecten die buiten de gemeente Westland, Midden-Delfland of Hoek van Holland plaatsvinden of primair gericht zijn op een doelgroep buiten de genoemde regio;
 • instellingen en projecten met een uitgesproken commerciële, politieke of religieuze doelstelling;
 • projecten die reeds een aanvang hebben genomen;
 • instellingen, die een aanvraag indienen ter dekking van exploitatiekosten of overheadkosten;
 • instellingen die een niet-projectgebonden aanvraag indienen;
 • instellingen die over voldoende eigen vermogen beschikken om een projectzelf te kunnen financieren;
 • institutionele particuliere vermogensfondsen;
 • overheden, overheidsinstellingen of structureel geheel of vrijwel geheel door een overheid gesubsidieerde instelling. (Aan deze instellingen kan in zeer beperkte mate steun worden verleend, mits het project past binnen het donatie-beleid);
 • projecten die betrekking hebben op sportactiviteiten;
 • projecten die betrekking hebben op regulier onderwijs.

 

Aanvraag formulier

 

 

© 2018