Links.

Naast het Beheerstichting loswal “De Bonnen”, zijn er nog tal van andere fondsen die voor stichtingen en verenigingen interessant kunnen zijn. Sommige fondsen stellen bijdragen beschikbaar voor speciale doelgroepen zoals ouderen of jongeren. Andere fondsen richten zich op specifieke sectoren zoals kunst en cultuur, maatschappelijk welzijn, gezondheidszorg of natuurbehoud. De meeste actieve fondsen zijn opgenomen in het Fondsenboek dat jaarlijks wordt uitgegeven door de Vereniging Fondsen in Nederland (FIN): www.fondsenboek.nl Voor alle fondsen geldt: dien tijdig uw aanvraag in, voorzien van een duidelijke projectbeschrijving en een projectbegroting en dekkingsplan. Voeg bij uw aanvraag informatie over uw organisatie, de statuten en het laatste financiële jaarverslag (balans en exploitatierekening).
Hieronder volgt een overzicht van fondsen die voor projecten in het Westland interessant kunnen zijn.

Algemeen landelijke fondsen

 • VSB Fonds, Postbus 16, 3500 AA Utrecht (030- 2303300) www.vsbfonds.nl
 • Gravin van Bylandt Stichting, Wassenaarseweg 64, 2596 CJ Den Haag, tel: 070-3246936
 • Mr.A. Fentener van Vlissingen Fonds, Postbus 694, 3700 Zeist


Andere fondsen in het Westland

Fondsen op gebied van sport en recreatie (mede gericht op toerisme)

ANWB Fonds Postbus 93200, 2509 BA Den Haag

Fondsen op gebied van natuur en milieu

 • ANWB Fonds Postbus 93200, 2509 BA Den Haag (070-3146323)
 • Bouwfonds Cultuurfonds (cultuur en natuur): www.bouwfonds.nl
 • Haëlla Stichting, Den Haag (oecumene, vrede, mensenrechten, milieu, ontwikkelingssamenwerking, achterstandssituaties): www.haella.nl
 • Stichting DOEN (duurzame ontwikkeling en natuur): www.doen.nl

Fondsen ten behoeve van projecten voor jeugd en jongeren

 • Stichting Madurodam Steunfonds, George Maduroplein 1, 2584 RZ Den Haag
 • Jantje Beton (Nationaal jeugdfonds), Postbus 85233, 3508 AE Utrecht, 030-2447000, www.jeugdfonds.nl
 • Stichting Zonnige Jeugd: www.zonnigejeugd.nl
 • Samenwerkende fondsen voor de financiering van buitenspeeltoestellen: www.samenbuitenspelen.nl
 • Stichting Kinderpostzegels Nederland, Schipholweg 73/75, 2316 ZL Leiden, Tel:071-5259800, www.kinderpostzegels.nl
 • Snickers-de Bruijn Stichting, Lindesingel 72, 3053 JL Rotterdam (educatieve, charitatieve en medische projecten voor kinderen en jongeren en incidenteel steun op individuele basis)
 • Stichting Boschuysen, Jozef Israëlsplein 36, 2596 AV, Den Haag;
 • SKAN Fonds, www.skanfonds.nl, Postbus 156, 1200 AD Hilversum (035-6249651)
 • Johanna Kinderfonds (gehandicapten tot 30 jaar), Heijdenoordseweg 3, 6813 GG Arnhem, tel: 026-3526981, www.johannakinderfonds.nl
 • Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind: www.nsgk.nl
 • Op http://speelruimte.scouting.nl staat een tiental fondsen genoemd, met name voor scouts met een handicap.

Fondsen op gebied van kunst en Cultuur

Fondsen op gebied van zorg en welzijn

 • SKaN Fonds, www.skanfonds.nl, Postbus 156, 1200 AD Hilversum (035-6249651)
 • Oranjefonds www.oranjefonds.nl
 • Fonds Samen Zuid-Holland, een nieuw fonds waarin de Provincie Zuid-Holland en het Oranjefonds in samenwerken voor projecten die vrijwilligerswerk in de Provincie versterken. Meer informatie bij het Oranjefonds, 030-6564524
 • Nationaal Fonds Ouderenhulp, Postbus 11, 3980 CA Bunnik, 030-6567774, www.fondsouderenhulp.nl
 • Stichting RCOAK, Keizersgracht 334, 1016 EZ Amsterdam, www.rcoak.nl (projecten die de kwaliteit van leven van kwetsbare groepen in de samenleving, met name ouderen, bevorderen);
 • Stichting Pape-Fonds, Wassenaarseweg 19, 2596 CE ’s-Gravenhage, www.papefonds.nl
 • Fundatie ‘Van den Santheuvel Sobbe’ Stichting, Herengracht 524a, 1017 CC Amsterdam, tel:020-6233246
 • Haëlla Stichting te Den Haag (oecumene, vrede, mensenrechten, milieu, ontwikkelingssamenwerking, achterstandssituaties): www.haella.nl
 • Johanna Kinderfonds (gehandicapten tot 30 jaar), Heijdenoordseweg 3, 6813 GG Arnhem, tel: 026-3526981, www.johannakinderfonds.nl
 • Nationaal Revalidatie Fonds, Gebouw Rhijnhaeghe, J.F. Kennedylaan 101, 3981 GB Bunnik, Tel:030-6572022, www.revalidatiefonds.nl
 • Stichting Sluyterman van Loo (huisvesting en welzijn van ouderen): www.stsvl.nl
 • Stichting Nuts Ohra, Postbus 229, 1000 AE Amsterdam, tel: 020-5949690 (projecten op het gebied van gezondheid en gezondheidspreventie): www.stichtingnutsohra.nl
 • Stichting Ameyde Fonds, Lijsterbesweg 37, 4328 JV Burgh-Haamstede (klein fonds voor kleinschalige projecten op het gebied van zorg voor kinderen en maatschappelijk zwakkeren


Algemeen fondsen voor regio Den Haag en omstreken

ANDERE INTERESSANTE WEBSITES EN ADRESSEN

 

 

© 2023