Fiscale positie.

ANBIDe beheerstichting is door de fiscus aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit betekent onder meer dat donaties die de stichting verstrekt, vrijgesteld zijn van schenkingsbelasting.
Het fiscale nummer van de stichting is 0060.79.398

Jaarverslag.

Het jaarverslag bestaat uit een overzicht van de in het jaar ontvangen aanvragen en de daarop genomen beslissingen, alsmede uit het financieel overzicht over dat jaar.

Doelstelling- en beleidsplan.

In haar vergadering van 20 juni 2013 heeft het bestuur haar doelstelling- en beleidsplan vastgesteld.

 

Het werkgebied van de beheerstichting Loswal “De Bonnen” omvat de streek het Westland en de deelgemeente Hoek van Holland. Dat betekent dat uitsluitend projecten worden gesteund die plaatsvinden in of voortkomen uit deze streken.

 

Jaarverslag

 

 

© 2017